Studententeam ontwikkelt bruikbaar productietool voor Cryoworld

Een studententeam van Hogeschool Inholland Alkmaar heeft voor de opleiding Werktuigbouwkunde een projectopdracht bij technologiebedrijf Cryoworld uitgevoerd. De opdracht was om een specifieke productietool te ontwikkelen, voor het klemmen en pletten van flexibele dubbelwandige RVS slangen, voor de cryogene processystemen die Cryoworld bouwt. De ontworpen productietool zal ook daadwerkelijk binnen het bedrijf worden doorontwikkeld als hulpgereedschap binnen het productieproces.

Cryoworld, gevestigd in het Noord-Hollandse Wieringerwerf, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van RVS-processystemen voor transport en opslag van extreem koude vloeistoffen zoals waterstof, helium, stikstof en aardgas. Het bedrijf levert en installeert deze cryogene systemen wereldwijd bij onder andere wetenschappelijke instituten, bedrijven in de hightech maakindustrie en in de duurzame energiesector. Cryoworld behoort tot de eerste deelnemers aan TechnoSpitsen, een netwerk van 35 machinebouwers en maakbedrijven in Noord-Holland, verbonden aan het project TechValley.

‌Projectopdracht vast onderdeel derde studiejaar
“Projectopdrachten zijn hét moment in de studie waar theorie en praktijk samenkomen en de studenten gedurende één of twee studieperioden in teamverband aan een reële opdracht van een bedrijf werken”, legt begeleidend docent Mark Maier uit. Studenten uit het derde studiejaar kunnen zich in teams van vier studenten inschrijven voor opdrachten van verschillende technische bedrijven uit de regio. Deze studenten krijgen dan 20 weken de tijd om de opdracht uit te werken. In de meeste gevallen gaat het om een ontwerpopdracht. De bedoeling is dat ze daarin de geleerde theorie in praktijk brengen. In die fase van hun opleiding ligt de nadruk op het contact met het bedrijfsleven, waarbij zij hun conceptvoorstellen moeten presenteren en de opdracht verder uitwerken op basis van de feedback van het bedrijf.

Opdrachten van Cryoworld
“Wij liepen met een vraagstuk waar we met studenten aan wilden werken”, vertelt Gerrie Boekel-Mosch, CEO bij Cryoworld. “We wilden een hulpgereedschap ontwikkelen om het productieproces van flexibele RVS slangen te verbeteren. Een reële opdracht waarvoor het niet lukte medewerkers binnen onze eigen organisatie vrij te maken. Inholland vroeg daarnaast onze medewerking om nog een opdracht voor een tweede studententeam uit te werken. Daar hebben we een opdracht voor het ontwerpen van een haspelopslag- en afrolsysteem voor uitgeschreven”.

 

Deelproject productietool
Student Twan van Duin heeft zich met 3 medestudenten beziggehouden met het ontwerp en de ontwikkeling van het hulpgereedschap. “De eerste fase was de kennismaking met het bedrijf en een toelichting op de opdracht. Daarin liet het bedrijf zien dat het lassen van een koppeling tussen flexibele dubbelwandige RVS slangen verbeterd kon worden wanneer wij daar een hulpgereedschap voor konden ontwikkelen”. In de eerste vier weken heeft iedere student daarvoor een concept uitgewerkt. Na de feedback op de presentatie is van ieder concept het beste detail samengevoegd tot één concept en dit is verder uitgewerkt. Daar is een oplossing uit voortgekomen in de vorm van een hulpgereedschap waarmee het mogelijk werd de uiteinden van de slangen te pletten en te klemmen zodat Cryoworld de koppeling makkelijker op de flexibele slangen kon lassen.

Intensief proces
“Voor de studenten is deze projectopdracht een intensief proces”, legt begeleidend docent Mark Maier uit. “Eerst moeten de studenten de wensen en eisen van het bedrijf in kaart brengen, daar de specs uit halen en weergeven in meetbare getallen, een functieboom opstellen en specificeren wat het apparaat moet kunnen. Vaak komen daar interessante, out-of-the-box ideeën uit. Ook al gaan die het niet altijd worden, toch kan je zo uiteindelijk tot echte innovaties komen. Het onderdeel dat wordt ontworpen moet uiteindelijk ook berekend worden, de materiaalkeuze moet verantwoord worden en in het digitale 3D-ontwerpproces moeten de studenten kunnen aantonen waar de grootste krachten in het materiaal liggen”.

Reële ideeën in conceptfase
“In deze fase van hun opleiding kan je van de studenten nog geen professioneel niveau verwachten, maar liggen de oplossingen wel vaak dicht tegen de realiteit aan” is de ervaring van Mark Maier. Dat onderbouwt Gerrie Boekel-Mosch van Cryoworld: “We hadden een beeld van wat we wilden, maar hebben dat bewust tijdens de kennismaking en briefing achtergehouden om de studenten niet in een richting te duwen. We hebben toen alleen de probleemanalyse gepresenteerd. Mooi om te zien dat alle vier de concepten daar dicht tegenaan zaten en dat we de tool die de studenten uiteindelijk hebben ontwikkeld ook daadwerkelijk willen gaan gebruiken. Zodra het hulpgereedschap klaar is, nodigen we de studenten uit om te laten zien hoe we het in de praktijk gebruiken”.

Motivatie verschilt per team
“Bezetting en motivatie verschilt sterk per team” vertelt de docent. “Het succes hangt af van de balans tussen de leiders en de volgers. Soms mist er iemand die de kar trekt. Onze taak is, er op toe te zien dat ieder een gelijke bijdrage levert zonder dat iemand meelift met de rest van de groep. In zo’n geval geven we de studenten een individuele opdracht of moeten ze elkaar beoordelen. Daaruit komt de volger al snel naar voren”.

Nog te verbeteren
Tijdens de projectopdracht was er rechtstreeks contact tussen het bedrijf en de studenten, met de docent in CC. Omdat het een projectopdracht en geen stage is, werken de studenten thuis aan de opdracht. Toch moeten studenten in deze fase van hun opleiding leren dat ze aan een reële opdracht bij een echt bedrijf werken. “Vooral de eerste groep haalde daar de motivatie uit”, evalueert Gerrie Boekel-Mosch namens het bedrijf. Volgens docent Mark Maier speelde de bruikbare feedback die het bedrijf aan de studenten meegaf een belangrijke rol bij het welslagen van de projectopdracht. De studenten zelf waren positief over de begeleiding. “Ook al hebben we vanuit huis zelfstandig aan de opdracht gewerkt, de begeleiding tijdens het tussenoverleg was goed”, is de mening Twan van Duin.

Maatschappelijk belang groot
“Als opleiding zijn we voortdurend bezig om te kijken waar we de leerlijnen verder kunnen verbeteren, om te kunnen voldoen aan de behoefte van de bedrijven,” legt docent Mark Maier uit. Door de praktijkprojecten hebben we veel contact met de bedrijven en blijven we op de hoogte welke technologieën actueel zijn. Dat kan ertoe leiden dat we verouderde onderdelen in de opleiding laten vervallen en nieuwe vakinhoud toevoegen of uitbreiden, zoals robotica, 3D-printen en digitalisering”. Gerrie Boekel-Mosch voegt daar tot slot aan toe: “Als technisch bedrijf wil je dat er straks goed opgeleide studenten werktuigbouwkunde van de opleiding komen. Voor ons is het daarom van groot belang daar met praktijkopdrachten en stages een bijdrage aan te leveren.”

Cryoworld B.V.

Wieringerwerf
📣 Student aan het woord: 3e jaars student Werktuigbouwkunde Inmiddels is hij alweer een paar maanden als flexkracht aan de gang bij Cryoworld. In januari vorig jaar kwam Twan van Duin als derdejaars student binnen bij het technologiebedrijf in Wieringerwerf, dat...

Andere testimonials

Total Productivity
Is Augmented Reality (AR) ook rendabel en efficiënt toepasbaar bij machines waarvan maar één exemplaar wordt gemaakt? Om dat te ontdekken heeft Total Productivity afgelopen jaar meegedaan aan de AR-pilot, die begeleid werd door TechValley partner Total Reality. Het werd...
Tetrix
Ondanks de hoge energieprijzen en inflatie blijft in de techniek de vraag naar medewerkers onverminderd groot. En dan vooral naar goed opgeleide mensen, die niet alleen weten wat er nu speelt binnen hun vakgebied, maar ook wat de nieuwste ontwikkelingen...
HGG Profiling Equipment B.V.
Wat hebben supertankers, achtbanen, de Maeslantkering van de Nieuwe Waterweg, het Wembley-stadion, London Eye en de reconstructie van het AZ-stadion gemeen? Er zitten staalconstructies in die gemaakt zijn met snijmachines van HGG. Die snijden metalen buizen, balken, kokers en andere...