Met andere ogen kijken

Bijna twee jaar geleden lanceerde JOZ bv een innovatieve mestrobot, Barn-E genaamd. De robot is een groot succes en wordt via een dealernetwerk verkocht in heel Europa en Noord-Amerika. Om de service aan alle internationale dealers en hun monteurs nog verder te verbeteren, onderzoekt het bedrijf uit Westwoud of Augmented Reality (AR) daarin een rol kan spelen. En dat blijkt een interessante zoektocht.

JOZ specialiseert zich in het ontwikkelen van producten die het werk van boeren makkelijker maakt en het dierenwelzijn verbetert. Barn-E is daar een mooi voorbeeld van, vertelt product trainer Katinka de Rooij. ,,Deze revolutionaire robot reinigt automatisch dichte stalvloeren door de mest op te rapen en naar een opslagplek te brengen, in plaats van het voor zich uit schuiven. Onze producten verkopen we niet zelf aan de boeren. Dat gaat via lokale dealers. Die zijn eveneens verantwoordelijk voor service en onderhoud. Dat betekent dat we dealers en hun monteurs uit verschillende continenten en tijdzones opleiden om met onze producten te werken.’’

Online trainingportaal

Voor corona werden dealers en monteurs allemaal bij JOZ op locatie in Westwoud getraind, legt Katinka uit. ,,Zulke sessies duurden een week, inclusief de praktijktrainingen in de stallen. Maar toen kwam de pandemie. Die viel samen met de lancering van een aantal nieuwe producten, waaronder Barn-E. Vanwege de reisbeperkingen zijn we toen overgegaan op online presentaties, maar dat bleek niet ideaal. Zeker met nieuwe producten wil je meer praktijkgerichte begeleiding kunnen geven. Daarom hebben we de JOZ Academy opgericht: een online trainingportaal waarop iedere dealer en monteur kan inloggen wanneer ze maar willen. Met interactieve trainingen kunnen ze hun kennis nu op een veel doelmatigere manier verbeteren. Ze leren wat onze producten kunnen, hoe je ze moet installeren en onderhouden en hoe je storingen kunt oplossen. De pandemie heeft er dus toe geleid dat we versneld ervaring opdoen met begeleiding op afstand en dat smaakt naar meer.’’

Begeleiding op afstand

JOZ heeft namelijk een luxeprobleem, bekent Katinka. ,,Het aantal producten dat wij verkopen groeit, net als het aantal landen waar we onze producten verspreiden. Om die groei de komende jaren bij te kunnen houden, willen we de begeleiding op afstand nog makkelijker en aantrekkelijker maken. Immers, hoe zelfstandiger wij onze dealers kunnen maken en hoe meer kennis en begrip zij van de producten hebben, hoe beter dat voor hen is en hoe makkelijker en minder arbeidsintensief voor ons.’’

De meerwaarde van AR

De wens om ondersteuning en training op afstand te geven en de dealerservice te optimaliseren wordt dus steeds groter. Maar hoe vlieg je dat aan? De inzet van Augmented Reality (AR) kan daarvoor een oplossing zijn. Daarom onderzoekt JOZ wat de meerwaarde daarvan kan zijn, vertelt Katinka met enthousiasme. ,,Bij deze pilot zijn ongeveer vijf mensen uit onze organisatie betrokken. We hebben toegang gekregen tot het Industrial Life Cycle (ILC) platform van Total Reality, partner van TechValley. Dat bestaat uit een editor-kant en een view-kant. De bouwtekeningen van Barn-E zijn in het platform geladen en met behulp van de editor kunnen we op een simpele manier instructies toevoegen. Bijvoorbeeld hoe je onderdelen kunt vervangen. Dat gaat per stap. Dus dan staat er: open deze klep, verwijder nu dit onderdeel, dat soort opdrachten. Gebruikers loggen in aan de view-kant met een tablet. Die kunnen ze richten op de fysieke mestrobot die voor hen staat. Met de tablet in de hand lopen ze om de robot heen en zien de instructies geprojecteerd op de plek waar ze de handeling moeten verrichten. Monteurs zijn technische mensen die veel liever met hun handen werken dan naar een computerscherm staren vanachter een bureau. Hoe praktijkgerichter ze kunnen leren, hoe beter ze alles begrijpen en onthouden. En daar blijkt AR een perfecte oplossing voor.’’

Blije boeren

Niet alleen voor trainingen biedt AR mogelijkheden. Ook voor de dealers kan de virtuele realiteit een grote toegevoegde waarde hebben, denkt Katinka. ,,Een verkoper kan in de stal van de veehouder bijvoorbeeld op de tablet laten zien hoe de mestrobot zal rondrijden in diens stal, welke ruimte er nodig is voor de opslagplek van de mest en aan welke specificaties de stal moet voldoen. Zo wordt het verkoopverhaal voor de veehouder een stuk duidelijker. Die kunnen bijna voelen hoe het product eruit ziet en werkt. Dat is voor de boer veel fijner. En hoe blijer de boer, hoe blijer de dealer, hoe blijer wij zijn.’’

Toekomstidealen

In de toekomst ziet Katinka ook mogelijkheden op het gebied van productinstallatie. ,,We hebben al ideeën om AR als hulp- en begeleidingstool in te zetten bij de installatie van nieuwe producten, zodat monteurs minder training nodig hebben. Dat voor elkaar krijgen is nog een leuke, interessante uitdaging. Datzelfde geldt voor het verhelpen van storingen. Ook dat zal voorlopig nog niet mogelijk zijn met behulp van AR denk ik. Bij het verhelpen van storingen komt veel ervaring kijken en ervaring kun je niet inprogrammeren. Maar het is wel een mooi idee voor later. Immers, hoe gaaf zou het zijn als de monteur bij de veehouder arriveert, vanuit de mestrobot data kan inladen in zijn AR-programma en zo direct ziet waar de robot heeft gereden in de stal en wat er mis is gegaan? Dat is een hele interessante aanvulling voor de toekomst.’’

Leerzame weg

De pilot loopt sinds een aantal maanden en Katinka en haar collega’s hebben al een leerzame weg bewandeld. ,,We zijn bezig met praktijktesten en laten mensen uit onze eigen organisatie ermee werken. Wat zien zij voor mogelijkheden? Wat werkt wel of niet? Ik merk dat niet iedereen direct even enthousiast is om zo’n nieuwe technologie te gebruiken. Sommigen zijn wat afwachtend, terwijl anderen juist staan te springen om ermee aan de gang te gaan. We overleggen daarnaast onder begeleiding van Parbleu ook met de andere machinebouwers binnen TechValley die meedoen aan deze pilot. Het is interessant om te horen waar zij tegenaan lopen. Door daarover te praten help je elkaar. Dat is heel waardevol.’’

Kinderziektes

De praktijktesten onthullen tot nu toe vooral kleine dingen, zegt Katinka. ,,Praktische zaken zoals teksten die niet goed leesbaar waren, of problemen met het goed neerleggen van de markers. We merken daarbij ook dat onze voorkeur uitgaat naar het gebruik van een tablet. We hebben eveneens getest met de HoloLens, maar die blijkt te kwetsbaar in de omgeving waarin onze dealers en monteurs werken. Bovendien is een tablet vriendelijker in aanschaf en voor monteurs minder vreemd. We merken bovendien dat AR nog niet alles kan wat wij willen. De technologie is nog niet zo ver zoals wij zouden willen. Je zou iets heel specifiek voor onze systemen kunnen maken, maar dat is veel te omvangrijk. Het heeft onze voorkeur een systeem te gebruiken dat standaard is.’’

Kloppend verhaal

Een ding is zeker benadrukt Katinka. ,,We moeten nog veel meer ervaring opdoen voordat we AR kunnen implementeren in de praktijk. Het moet perfect werken voordat we ook maar gaan overwegen om het bij onze dealers te lanceren. Ons streven voor de komende maanden is dus eerst een duidelijk beeld krijgen wat deze technologie ons gaat opleveren en nog belangrijker: wat het onze dealers gaat opleveren. Daar moeten we cijfers aan koppelen en dat plan vervolgens presenteren aan de directie. Zij staan in principe positief tegenover dit soort innovaties, maar als het verhaal niet klopt, zou het ook kunnen dat we het voorlopig in de koelkast zetten. Maar klopt het wel, dan gaan we het uitrollen over veel meer van onze producten.’’

Dit project is mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland in samenwerking met Smart Industry Hub Noordwest

JOZ B.V.

Westwoud
‌JOZ ontwikkelt en levert technologisch hoogwaardige producten voor iedere moderne stal of veehouderij.
JOZ B.V.
Ineens kreeg hun mestrobot naam en faam over de grens. Inmiddels is er weer een nieuwe mestrobot op de markt gebracht én biedt het bedrijf verschillende diensten om het melkveehouders zo makkelijk mogelijk te maken: van robots die voer aanschuiven...

Andere testimonials

Total Productivity
Is Augmented Reality (AR) ook rendabel en efficiënt toepasbaar bij machines waarvan maar één exemplaar wordt gemaakt? Om dat te ontdekken heeft Total Productivity afgelopen jaar meegedaan aan de AR-pilot, die begeleid werd door TechValley partner Total Reality. Het werd...
Tetrix
Ondanks de hoge energieprijzen en inflatie blijft in de techniek de vraag naar medewerkers onverminderd groot. En dan vooral naar goed opgeleide mensen, die niet alleen weten wat er nu speelt binnen hun vakgebied, maar ook wat de nieuwste ontwikkelingen...
HGG Profiling Equipment B.V.
Wat hebben supertankers, achtbanen, de Maeslantkering van de Nieuwe Waterweg, het Wembley-stadion, London Eye en de reconstructie van het AZ-stadion gemeen? Er zitten staalconstructies in die gemaakt zijn met snijmachines van HGG. Die snijden metalen buizen, balken, kokers en andere...