Menu
Joz bv
Smart oplossingen voor stalreiniging ‌
‌JOZ ontwikkelt en levert technologisch hoogwaardige producten voor iedere moderne stal of veehouderij. Met hun mobiele robots en mechanische producten behoren zij wereldwijd binnen de top van de wereld. JOZ innoveert voortdurend, hun smart oplossingen worden wereldwijd toegepast. Met hun connected mest- en voeraanshuifrobots en door slimme klantinterfaces, ontzorgen zij de gebruikers van hun producten en bouwen ze aan de Stal van de Toekomst.

'Home of the clean stable'

INNOVATIEPROJECT
‌Smart Stable: De stal van de Toekomst‌

In dit project wordt een technologie ontwikkeld die de basis zal vormen voor de Stal van de Toekomst binnen de dier- en veehouderij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de veehouderij (milieu, leefomgeving en dierwelzijn) staat hierbij centraal.
Denk hierbij onder andere aan volautomatische, connected, slimme mestafvoersystemen die zorgen voor een schone stalomgeving. 
Walter van Geel
Programmamanager‌
Edith Helsdingen
Projectondersteuner
José Laan
Projectleider
Sandra Verweij
Projectleider
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
‌Bergerweg 200
‌1817 MN Alkmaar‌
072 519 57 74
info@nhn.nl