Total Reality is XR partner van TechValley

Total Reality is XR partner van TechValley

Binnen TechValley staan 10 concrete innovatieprojecten van deelnemende bedrijven centraal. De bedrijven hebben een aantal gelijksoortige uitdagingen en vraagstukken op het gebied van Smart Industry (de digitalisatie van productieketens). In innovatieteams wordt door bedrijven, lectoren, docenten en studenten samengewerkt en geëxperimenteerd met nieuwe technologieën. Het doel van het traject is om producten, processen en diensten toekomstproof te maken.

Remote Service in de machinebouw

Uit een inventarisatie tijdens een van de werkgroepen is gebleken dat de 10 machinebouwers, verbonden aan TechValley, aan de slag wil met Remote Services voor 1) Installatie van machines en 2) Storingen en Onderhoud aan machines met behulp van XR-technologieën. Door de pandemie en de daarmee gepaard gaande reisbeperkingen, is de belangstelling vanuit machinebouwers en hun klanten voor Remote Service (hulp of afstand) sterk toegenomen.

Technologieën om dit te ontwikkelingen kunnen worden gevonden in visualisatietechnieken zoals augmented- en mixed reality. Total Reality biedt deze machinebouwbedrijven – met het Industrial Life Cycle platform – de mogelijkheid om Remote Service mogelijk te maken middel XR (Virtual Reality, Augmented Reality & Mixed Reality).

De inzet van het Industrial Life Cycle platform

Total Reality is XR partner van Techvalley. Als XR partner bieden zij hun ILC platform aan om industriële bedrijven in Noord Holland te laten testen met XR visualisatie op het gebied van training, onderhoud en assemblage instructies. Diverse bedrijven die lid zijn van het fieldlab Techvalley maken momenteel gebruik van het platform om XR te implementeren binnen hun bedrijfsproces.

Ook worden studenten van hogeschool InHolland begeleid in een Minor UI/UX, waarbij ze onderzoeken op welke wijze XR het best kan werken voor medewerkers in de industriële sector. De bevindingen uit het onderzoek worden nu onder andere toegepast in de TechValley XR-Demo Room, waar JOZ, Total Productivity en Rolan Robotics samen met Total Reality VR- en AR-oplossingen testen en door ontwikkelen.

Deze samenwerking is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Noord-Holland in samenwerking met Smart Industry Noordwest HUB.

Eerder verschenen op www.totalreality.nl

 

Andere nieuwsartikelen

Voor de innovatieve, Noord-Hollandse TechValley bedrijven zijn nieuwe Smart Industry technologieën zoals robotica, cobotica, sensortechniek en AR/VR van groot belang om hun concurrentiepositie te behouden en uit te bouwen. Ook voor mbo- en hbo-studenten en hun docenten is er de...
Dinsdag 10 oktober vond het TechValley Jaarevent weer plaats bij Hogeschool Inholland Alkmaar. Het thema dit jaar? Scoren met sustainability. Na een welkomstwoord door twee bestuursleden van Stichting TechValley, Monique van der Voort (Koninklijke Metaalunie) en Jack Kistemaker (HGG), nam...
Op 21 juni verzamelt een groep studenten, docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zich in het Innovatielab van Inholland voor een bijzonder evenement. Studenten Werktuigbouwkunde uit het 3e jaar, die deelnemen de minor Industriële Automatisering, sluiten hun minor af met...