Smart Tech Innovatie Vouchers

Namens EFRO Programma West Nederland en provincie Noord-Holland stelt TechValley, als erkend Smart Industry Fieldlab, Smart Tech Innovatie Vouchers beschikbaar. Hiermee leveren we een bijdrage aan een versnelde kennismaking, adoptie, implementatie en opschaling van digitale en slimme technologieën bij het industriële bedrijfsleven, waardoor er innovatieve en vermarktbare producten, processen en diensten kunnen worden gerealiseerd. De TechValley vouchers zijn bedoeld voor mkb en mid-cap bedrijven (tot 499 medewerkers) uit de machine- en apparatenbouw en hieraan toeleverende maakbedrijven, gevestigd en/of actief in Noord-Holland.

In de periode 2024 -2026 zijn er vanuit TechValley 29 inventarisatievouchers, 10 haalbaarheidsvouchers en 2 pilotvouchers beschikbaar voor bedrijven of consortia van bedrijven. In ruil voor deze vouchers leveren we als fieldlab capaciteit, kennis (waar nodig in samenwerking met externe experts) en kunde die bedrijven aantoonbaar verder helpen bij de adoptie van slimme processen, producten en diensten.

Een inventarisatievoucher wordt door het (mkb of mid-cap) bedrijf gebruikt om via verschillende methoden (waaronder inventarisatiegesprekken, workshops e.a.) het product of proces door te lichten op mogelijkheden voor toepassing van digitale slimme technologie waarmee een product of productieproces efficiënter, effectiever en digitaler wordt. Voorbeelden van toepassingen zijn kunstmatige intelligentie, data & data analytics, digital twin, AR & VR, blockchain, 3D-printing, robotica, vision technologie en sensoren. Deze voucher heeft een waarde van €5.000,- .

Een haalbaarheidsvoucher wordt door het (mkb of mid-cap) bedrijf gebruikt om de toepassing van de digitale slimme technologie voor het product of proces te toetsen op haalbaarheid en/of te testen in een testomgeving. Voorbeelden van toepassingen zijn kunstmatige intelligentie, data & data analytics, digital twin, AR & VR, blockchain, 3D-printing, robotica, vision technologie en sensoren. Deze voucher kan gedurende de looptijd van de regeling één keer worden aangevraagd en de maximale hoogte bedraagt €10.000,-

Een pilotvoucher wordt door het (mkb of mid-cap) bedrijf of een consortium van (mkb of mid-cap) bedrijven gebruikt voor het uitvoeren van een pilot voor het gebruik van digitale slimme technologie in of ten behoeve van het bedrijf/bedrijven. De toepassing kan in een pilotomgeving worden uitgetest voordat er wordt overgegaan tot implementatie en/of opschaling. De voucher kan gedurende de looptijd van de regeling één keer aangevraagd worden en de maximale hoogte bedraagt €50.000, waarbij de eigen investering 50% bedraagt.

Lees hier meer over de Smart Tech Innovatie Vouchers. Neem voor vragen contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@techvalley-nh.nl.

Andere nieuwsartikelen

Een fietsbrug ontwerpen, op afstand een hijskraan bedienen, een oplossing bedenken hoe bagagemedewerkers op Schiphol gezonder kunnen werken: het zijn allemaal vraagstukken die te maken hebben met technologie. Om jong talent te enthousiasmeren voor techniek en de vele technische bedrijven...
Noord-Holland kent een groot aantal innovatieve machinebouwers en toeleveranciers. Wereldwijd behoren deze bedrijven tot de top in hun nichemarkten. Binnen TechValley werken deze koplopers samen op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Door de krachten te bundelen, van elkaar te...
Voor de innovatieve, Noord-Hollandse TechValley bedrijven zijn nieuwe Smart Industry technologieën zoals robotica, cobotica, sensortechniek en AR/VR van groot belang om hun concurrentiepositie te behouden en uit te bouwen. Ook voor mbo- en hbo-studenten en hun docenten is er de...