Fieldlabstatus voor TechValley

Op initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Parbleu heeft een consortium van onder andere Koninklijke Metaalunie FME en Hogeschool Inholland / Inholland University of Applied Sciences een businessplan ingediend voor de aanvraag van de fieldlabstatus van #TechValley. Inmiddels is deze formele status verkregen!

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Daarnaast versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Kern(kennis)domein van het #fieldlab is ‘data-driven mechatronica’. Data wordt ingezet als grondstof voor (re)design van slimme machines en voor de ontwikkeling van aanvullende/nieuwe diensten en (totaal)oplossingen, waaronder installatie, training, service & onderhoud (op afstand), nieuwe verdienmodellen, servitization.

Het fieldlab is fysiek gevestigd bij InHolland. Naast het aanvragen en verkrijgen van de formele fiedlabstatus heeft NHN recent een Europese subsidieaanvraag gedaan voor investeringen in het fieldlab. De aanvraag wordt ondersteund door een aantal bedrijven in de maakindustrie.

Betrokken partners:
  • Parbleu
  • Ontwikkelingsbedrijf NHN
  • FME
  • InHolland

Andere nieuwsartikelen

Begin september organiseerde TechValley een tweedaagse uitwisseling naar Nordrhein Westfalen in Duitsland. Dit op uitnodiging van Open Innovation City Bielefeld, dat in het hart van Industry 4.0 opereert. Daar werd uitgebreid kennisgemaakt met de owl maschinenbau en onder andere een...
Op 26 oktober, tijdens het jaarlijkse event van TechValley, werden de resultaten gepresenteerd van vier jaar vruchtbare samenwerking. De verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Voorbeelden hiervan zijn een verwachte totale omzetgroei van 129 miljoen euro en 151 extra banen voor de komende vier jaar.
Het stikstofprobleem in Nederland is groot, heel groot. De onlangs aangekondigde maatregelen zijn met name gericht op het uitkopen van boeren. Iets dat volgens Lise van Dijk, die haar onderzoek naar de stikstofreductie in Salland onlangs heeft afgerond, ook anders...