Fieldlabstatus voor TechValley

Op initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Parbleu heeft een consortium van onder andere Koninklijke Metaalunie FME en Hogeschool Inholland / Inholland University of Applied Sciences een businessplan ingediend voor de aanvraag van de fieldlabstatus van #TechValley. Inmiddels is deze formele status verkregen!

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Daarnaast versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Kern(kennis)domein van het #fieldlab is ‘data-driven mechatronica’. Data wordt ingezet als grondstof voor (re)design van slimme machines en voor de ontwikkeling van aanvullende/nieuwe diensten en (totaal)oplossingen, waaronder installatie, training, service & onderhoud (op afstand), nieuwe verdienmodellen, servitization.

Het fieldlab is fysiek gevestigd bij InHolland. Naast het aanvragen en verkrijgen van de formele fiedlabstatus heeft NHN recent een Europese subsidieaanvraag gedaan voor investeringen in het fieldlab. De aanvraag wordt ondersteund door een aantal bedrijven in de maakindustrie.

Andere nieuwsartikelen

Noord-Holland kent een groot aantal innovatieve machinebouwers en toeleveranciers. Wereldwijd behoren deze bedrijven tot de top in hun nichemarkten. Binnen TechValley werken deze koplopers samen op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Door de krachten te bundelen, van elkaar te...
Voor de innovatieve, Noord-Hollandse TechValley bedrijven zijn nieuwe Smart Industry technologieën zoals robotica, cobotica, sensortechniek en AR/VR van groot belang om hun concurrentiepositie te behouden en uit te bouwen. Ook voor mbo- en hbo-studenten en hun docenten is er de...
Dinsdag 10 oktober vond het TechValley Jaarevent weer plaats bij Hogeschool Inholland Alkmaar. Het thema dit jaar? Scoren met sustainability. Na een welkomstwoord door twee bestuursleden van Stichting TechValley, Monique van der Voort (Koninklijke Metaalunie) en Jack Kistemaker (HGG), nam...