TechValley, Techlands en Roboticalab Zaandam werken samen in Skills Lab NH

Voor de ruim 50 bij TechValley aangesloten innovatieve, Noord-Hollandse maakbedrijven zijn nieuwe Smart Industry technologieën zoals robotica, sensoriek en Augmented Reality van groot belang om hun concurrentiepositie te behouden en uit te bouwen. Deze bedrijven hebben behoefte aan kennis over dit soort nieuwe technologieën en de mogelijkheden ervan. Daarbij gaat het niet alleen om theoretische kennis maar ook om praktijkkennis en hands-on ervaringen.

Samenwerking

Het Skills Lab is een samenwerking tussen TechValley, bedrijfsopleider Tetrix, Roboticalab Zaandam en Techlands Zaandam. TechValley, bedrijfsopleider Tetrix en Roboticalab Zaandam werken al langer samen in verschillende regionale opleidingsprojecten, waardoor het idee ontstond om gezamenlijk een ‘Skills Lab’ op te zetten rondom nieuwe technologieën voor de maakindustrie.

De pas gerealiseerde faciliteiten van het Roboticalab Zaandam, bedrijfsopleider Tetrix en Techlands in Zaandam worden benut voor korte ‘Meet & Greet’ kennismodules voor medewerkers van TechValley bedrijven. De modules zijn een combinatie van theorie en -vooral- zelf uitproberen. Bij de keuze voor de thema’s zijn de bedrijven aan zet: zij bepalen waar de grootste behoefte ligt en welke modules zij graag ontwikkeld willen zien. De modules worden ook gekoppeld aan het reguliere MBO- en HBO onderwijs, om docenten en studenten (versneld) vertrouwd te maken met nieuwe technologieën en -vooral- concrete toepassingen ervan. Hiermee blijft ook het beroepsonderwijs up-to-date en voldoet het aan de vraag van de bedrijven. Dit wordt vanuit het Skills Lab nog versterkt door na het volgen van de modules met medewerkers van de bedrijven, studenten en docenten een kijkje te nemen bij bedrijven in de regio waar de nieuwste toepassingen al staan én functioneren. Dit voorjaar starten de eerste Skills Lab groepen op de thema’s Cobotica en Augmented & Virtual Reality.

Het Skills Lab is een mooie aanvulling op het TechValley Fieldlab, gevestigd in het Innovatielab van Inholland in Alkmaar, waar o.a. robotica opstellingen staan voor ‘high end’ praktijkonderzoek door studenten op complexe opdrachten van TechValley bedrijven. Het Fieldlab TechValley is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Andere nieuwsartikelen

Dinsdag 10 oktober vond het TechValley Jaarevent weer plaats bij Hogeschool Inholland Alkmaar. Het thema dit jaar? Scoren met sustainability. Na een welkomstwoord door twee bestuursleden van Stichting TechValley, Monique van der Voort (Koninklijke Metaalunie) en Jack Kistemaker (HGG), nam...
Op 21 juni verzamelt een groep studenten, docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zich in het Innovatielab van Inholland voor een bijzonder evenement. Studenten Werktuigbouwkunde uit het 3e jaar, die deelnemen de minor Industriële Automatisering, sluiten hun minor af met...
Machinebouwers uit Noord-Holland werken samen aan innovatieprojecten met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en provincie Noord-Holland. Het subsidieproject TechValley is inmiddels afgerond met zeer mooie resultaten. Het cluster heeft haar bestaansrecht de afgelopen vier jaar zeker...