TechValley en Tetrix bundelen krachten met TechnoHub smart suppliers

‌‌Innovaties en product- en procesoptimalisaties komen steeds vaker voort uit slimme samenwerkingen tussen bedrijven en leveranciers. Nieuwe technologieën kunnen dit steeds beter faciliteren en versnellen. Om hiervan te profiteren is het belangrijk dat medewerkers in de hele maakketen bijblijven en bijleren. Maar dan liefst wel op het juiste moment, in de juiste dosering en op onderwerpen waar ze echt wat mee kunnen.

Machinebouwers hebben behoefte aan meedenkende, mee-ontwikkelende en meegroeiende toeleveranciers; zogeheten Smart Suppliers. Daarbij gaat het om maatwerk, co-engineering, snelle, flexibele en foutloze levering van complexere en kwalitatief hoogstaande (sub)assemblies en bewerkingen, afstemming en digitalisering van processen en het delen van data. Dit stelt de nodige eisen aan toeleveranciers, niet alleen aan nieuw personeel maar zeker ook aan zittende medewerkers. Van hen wordt verwacht dat ze zich (blijven) ontwikkelen op het gebied van nieuwe technologieën, automatisering en digitalisering.
De afgelopen maanden zijn ruim 30 regionale toeleverende maakbedrijven gevraagd naar hun eisen en wensen t.a.v. toekomstgerichte bijscholing. De belangrijkste conclusies waren dat er behoefte is aan korte en gemakkelijk inplanbare kennismodules, die deels ook online (onafhankelijk van tijd en plaats) gevolgd kunnen worden. Medewerkers geven de voorkeur aan een combinatie van groepsgewijs leren van-en-met-elkaar, leren ‘on the job’ en online kennismodules.

“Bijblijven op het gebied van nieuwe technologieën kost ons als MKB-er veel tijd. Het kennisaanbod is gefragmenteerd en vaak niet onafhankelijk”.

“Zoveel ontwikkelingen in onze sector, dat vraagt echt wat van de mensen om bij te blijven. Als bedrijf moet je steeds weer kijken wat nodig is om mensen mee te laten gaan in deze ontwikkelingen, dat ligt vaak voor elke afdeling weer anders”.


“Cursussen voor medewerkers moeten meer op de praktijk gericht worden. Ze willen niet terug in de schoolbanken. Ook wordt er nu veel te weinig gedaan met wat ze al weten en vooral kunnen door hun werkervaring.”

Met financiering vanuit A+O Metalektro wordt de komende twee jaar in Technohub Smart Suppliers ingezet op toekomstgerichte bijscholing van medewerkers op zogenaamde ‘Smart Skills’. Dit gebeurt o.a. door het ontwikkelen van korte kennismodules door technisch bedrijfsopleider Tetrix, die hiermee in samenwerking met de regionale ROCs inzet op maatwerk en onderwijsvernieuwing. Deze modules worden in samenwerking met een groep van ongeveer 20 Noord-Hollandse toeleverende maakbedrijven ontwikkeld. De opgedane kennis wordt toegepast in ‘real life’ innovatieprojecten die door de bedrijven worden ingebracht en waaraan in Innovatieteams wordt samengewerkt door medewerkers van deze bedrijven, HBO én MBO studenten en docenten vanuit verschillende vakdisciplines, onder leiding van het technisch lectoraat van Inholland Alkmaar. De kennismodules worden na uitontwikkeling ter beschikking gesteld aan alle TechnoSpitsen en maakindustrie-breed aangeboden via het digitale techniek leerplatform oZone (www.ozone.nl). In deze Technohub Smart Suppliers werkt TechValley in de regio Zaandam nauw samen met Techlands. Er wordt in dit project zowel gebruik gemaakt van de fieldlablocatie van TechValley in Alkmaar als van de Techland locaties in Zaandam.

Met Technohub Smart Suppliers realiseert TechValley i.s.m. Tetrix:
  • Aansluiting van 20-25 toeleveranciers (regionale maakbedrijven) op het TechnoSpitsen netwerk;
  • Aansluiting van het MBO (Tetrix en regionale ROCs) op het TechnoSpitsen netwerk;
  • Samenwerking tussen medewerkers van de bedrijven, studenten, docenten en lectoren op MBO-én HBO-niveau in concrete, ingebrachte innovatieprojecten waarin informeel wordt geleerd van en met elkaar (toepassen, doen!);
  • Ontwikkeling en testen van vraaggestuurde, state-of-the-art Smart Industry kennismodules op MBO4+ niveau.
De ontwikkelde kennismodules worden digitaal beschikbaar en breed toegankelijk gemaakt voor Noord-Hollandse (maak)bedrijven middels oZone.

Met bovenstaande doelstellingen en activiteiten zetten we gezamenlijk in op (onderwijs)innovatie en een structurele verbinding van onderwijs en het regionale bedrijfsleven. We maken maatwerk-bijscholing beschikbaar en toegankelijk. Met als hoger liggend doel professionalisering van maak-ketens en een sterke en toekomstbestendige Noord-Hollandse maakindustrie, met behoud en ontwikkeling van technisch talent en aantrekkelijke techniekbanen in de regio.
Betrokken bedrijven:

Andere nieuwsartikelen

Een fietsbrug ontwerpen, op afstand een hijskraan bedienen, een oplossing bedenken hoe bagagemedewerkers op Schiphol gezonder kunnen werken: het zijn allemaal vraagstukken die te maken hebben met technologie. Om jong talent te enthousiasmeren voor techniek en de vele technische bedrijven...
Namens EFRO Programma West Nederland en provincie Noord-Holland stelt TechValley, als erkend Smart Industry Fieldlab, Smart Tech Innovatie Vouchers beschikbaar.
Noord-Holland kent een groot aantal innovatieve machinebouwers en toeleveranciers. Wereldwijd behoren deze bedrijven tot de top in hun nichemarkten. Binnen TechValley werken deze koplopers samen op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Door de krachten te bundelen, van elkaar te...