Stichting TechValley opgericht voor de machinebouwers in Noord-Holland

Machinebouwers uit Noord-Holland werken samen aan innovatieprojecten met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en provincie Noord-Holland. Het subsidieproject TechValley is inmiddels afgerond met zeer mooie resultaten. Het cluster heeft haar bestaansrecht de afgelopen vier jaar zeker bewezen. Daarom is er de behoefte aan een zelfstandige organisatie met een heldere doelstelling, uitvoeringscapaciteit en relevante testfaciliteiten. Hiervoor is in december 2022 een stichting opgezet. Het bestuur wordt gevormd door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Koninklijke Metaalunie, FME, Boon Edam, HGG Group, ZTI Smart Machines.

De stichting heeft als doel om verschillende netwerken en projecten te laten samenkomen om de maakindustrie en machinebouw in Noord-Holland Noord nog verder te ontwikkelen. Zo vraagt de stichting onder andere een nieuwe EFRO subsidie aan voor nieuwe projecten binnen het TechValley netwerk. Naast machinebouwers wordt het netwerk uitgebreid met toeleveranciers en middelbare en technische onderwijsinstellingen.

Niels Huber, bestuurslid van de nieuwe stichting, kijkt enthousiast vooruit. “Samen kom je verder dan alleen. Door uitwisseling van kennis en kunde tussen technische bedrijven en onderwijs kunnen we effectiever innoveren. Wij zien dat het voor studenten veel mooier is om aan praktische innovaties te werken voor een bedrijf dan aan opdrachten binnen een theoretisch kader. Dit is een broeikas voor innovatie en biedt mooie studieopdrachten, banen, oplossingen die er toe doen. Kortom welvaart voor Noord-Holland.”

 

Andere nieuwsartikelen

Een fietsbrug ontwerpen, op afstand een hijskraan bedienen, een oplossing bedenken hoe bagagemedewerkers op Schiphol gezonder kunnen werken: het zijn allemaal vraagstukken die te maken hebben met technologie. Om jong talent te enthousiasmeren voor techniek en de vele technische bedrijven...
Namens EFRO Programma West Nederland en provincie Noord-Holland stelt TechValley, als erkend Smart Industry Fieldlab, Smart Tech Innovatie Vouchers beschikbaar.
Noord-Holland kent een groot aantal innovatieve machinebouwers en toeleveranciers. Wereldwijd behoren deze bedrijven tot de top in hun nichemarkten. Binnen TechValley werken deze koplopers samen op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Door de krachten te bundelen, van elkaar te...