Stichting TechValley opgericht voor de machinebouwers in Noord-Holland

Machinebouwers uit Noord-Holland werken samen aan innovatieprojecten met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en provincie Noord-Holland. Het subsidieproject TechValley is inmiddels afgerond met zeer mooie resultaten. Het cluster heeft haar bestaansrecht de afgelopen vier jaar zeker bewezen. Daarom is er de behoefte aan een zelfstandige organisatie met een heldere doelstelling, uitvoeringscapaciteit en relevante testfaciliteiten. Hiervoor is in december 2022 een stichting opgezet. Het bestuur wordt gevormd door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Koninklijke Metaalunie, FME, Boon Edam, HGG Group, ZTI Smart Machines.

De stichting heeft als doel om verschillende netwerken en projecten te laten samenkomen om de maakindustrie en machinebouw in Noord-Holland Noord nog verder te ontwikkelen. Zo vraagt de stichting onder andere een nieuwe EFRO subsidie aan voor nieuwe projecten binnen het TechValley netwerk. Naast machinebouwers wordt het netwerk uitgebreid met toeleveranciers en middelbare en technische onderwijsinstellingen.

Niels Huber, bestuurslid van de nieuwe stichting, kijkt enthousiast vooruit. “Samen kom je verder dan alleen. Door uitwisseling van kennis en kunde tussen technische bedrijven en onderwijs kunnen we effectiever innoveren. Wij zien dat het voor studenten veel mooier is om aan praktische innovaties te werken voor een bedrijf dan aan opdrachten binnen een theoretisch kader. Dit is een broeikas voor innovatie en biedt mooie studieopdrachten, banen, oplossingen die er toe doen. Kortom welvaart voor Noord-Holland.”

 

Andere nieuwsartikelen

Noord-Holland kent een groot aantal innovatieve machinebouwers en toeleveranciers. Wereldwijd behoren deze bedrijven tot de top in hun nichemarkten. Binnen TechValley werken deze koplopers samen op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Door de krachten te bundelen, van elkaar te...
Voor de innovatieve, Noord-Hollandse TechValley bedrijven zijn nieuwe Smart Industry technologieën zoals robotica, cobotica, sensortechniek en AR/VR van groot belang om hun concurrentiepositie te behouden en uit te bouwen. Ook voor mbo- en hbo-studenten en hun docenten is er de...
Dinsdag 10 oktober vond het TechValley Jaarevent weer plaats bij Hogeschool Inholland Alkmaar. Het thema dit jaar? Scoren met sustainability. Na een welkomstwoord door twee bestuursleden van Stichting TechValley, Monique van der Voort (Koninklijke Metaalunie) en Jack Kistemaker (HGG), nam...