‘Samen staan we sterker’

TechValley is een samenwerkingsverband dat is ontstaan op initiatief van ruim 35 Noord- Hollandse machinebouwers, Koninklijke Metaalunie en FME. Partners in TechValley zijn Hogeschool Inholland Alkmaar en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, penvoerder van dit project. Het project is mede gefinancierd door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Provincie Noord-Holland.

Studenten
Het dagelijks projectmanagement is in handen van José Laan en Sandra Verweij van Parbleu. ‘Zo’n zeven jaar geleden spraken wij met Koninklijke Metaalunie en FME in deze regio over smart industry’, blikt Verweij terug. ‘Zij vroegen ons hierover mee te denken en daar een programma voor te ontwikkelen. We zijn gestart met te inventariseren wat smart industry die bedrijven kan bieden, wat dat voor ze oplost en wat de meerwaarde ervan is. Er zijn hierover 20 machinebouwers, waaronder JOZ, in de regio geïnterviewd. Over waar ze nu staan, waar ze naartoe willen en welke uitdagingen en kansen ze zien op het gebied van nieuwe technologieën.’ Op een aantal vragen van de bedrijven was onafhankelijk onderzoek wenselijk en daarom werd ook Hogeschool Inholland Alkmaar betrokken. Inmiddels doet Hogeschool Inholland onderzoek naar voor deze bedrijven relevante smart industrythema’s zoals robotica, vision, data en smart maintenance. Lectoren, docent-onderzoekers en veel studenten werken aan TechValleypraktijkonderzoek, op dit moment zo’n 100 technische studenten per jaar. En die studenten zijn weer belangrijk om technisch talent hier in de regio te houden en te ontwikkelen en te verbinden aan deze mooie bedrijven. TechValley bestaat uit diverse mkb-maakbedrijven die samen sterker staan en samen ook slimmer worden.’

Doel van TechValley is een innovatieve en toekomstbestendige Noord-Hollandse machinebouwindustrie. Laan: ‘Door van elkaar te leren en samen nieuwe ideeën te ontwikkelen, creëren ze een innovatief ecosysteem van maakbedrijven dat zich klaar maakt voor de toekomst. Deze bedrijven hebben veel ervaring met het begeleiden van stagiairs en afstudeerders en hebben daar  specifiek opgeleide medewerkers voor in dienst, die kennis en ervaring kunnen overdragen en tijd maken voor het begeleiden van studenten. Ondanks de grote verscheidenheid in producten en markten, hebben deze bedrijven een aantal gelijksoortige uitdagingen en vraagstukken op het gebied van “slimme” machinebouw. Door de krachten te bundelen, samen op te trekken en te innoveren in TechValley, kunnen deze bedrijven hun producten, processen en diensten toekomst proof maken en daarmee hun koploperposities behouden of zelfs uitbouwen. Want waarom zou je in je eentje het wiel uitvinden?’

Hele keten
‘Een belangrijk thema daarbij is maakbaarheid in de hele keten. Machinebouwers leggen verderop in de keten steeds meer werk neer’, zegt Richard Paardekooper, financieel directeur van TechValley-deelnemer JOZ bv uit Westwoud. ‘Dan hebben we het over sub-suppliers en allerlei diensten die je extra vraagt van toeleveranciers. De maakbaarheid van wat je verderop in de keten neerlegt wil je vooraf veel beter bepalen met elkaar. Dan heb je het bijvoorbeeld over digital twins. Wij doen het al ruimschoots, hele grote delen van onze robots die laten we eigenlijk maken bij, vaak lokale, toeleveranciers. Samenwerken en kennis met elkaar delen is dan een must.’

Open over kennis
Dat kennisdelen, is iets waar bedrijven in het verleden nogal huiverig voor waren. Paardekooper daarover: ‘Ik heb gemerkt in al die jaren dat mensen best open zijn over hun kennis en dat ze veel willen delen. We zijn over het algemeen geen directe concurrenten van elkaar, dus je kunt elkaar ook versterken. Als we met
onze grootste concurrent aan tafel zouden zitten, zijn we natuurlijk wat voorzichtiger. Maar met bijvoorbeeld deelnemers van TechValley die in een heel andere sector actief zijn, kun je juist beter samenwerken. Die kennisdeling vind ik een voorwaarde om elkaar juist sterker te maken in deze regio, in Nederland zelf en in de hele maakindustrie.’

Smart Industry Fieldlab
Op 14 oktober 2021 is TechValley aangewezen als officiële Smart Industry Fieldlab en is hiermee het vierde Fieldlab in Noord-Holland Noord. De smart industry-thema’s data, robotica & vision, predictive maintenance en smart verdienmodellen vormen daarin de rode draad. Verweij: ‘Tien ambitieuze innovatieprojecten fungeren als leer- en referentieprojecten voor Inholland én voor alle 35 bedrijven. In innovatieteams wordt door bedrijven, lectoren, docenten en studenten samengewerkt en geëxperimenteerd met nieuwe technologieën en toepassingen. In speciale werkgroepen wisselen deelnemers kennis, inzichten en ervaringen uit. De “lessons learned” worden gezamenlijk geëvalueerd en verwerkt in de lesstof van Inholland.’

Koploperbedrijven
Door het slim verbinden van onderzoek en onderwijs aan concrete innovatievraagstukken van regionale maakbedrijven, ontstaat voor Inholland Alkmaar een unieke mogelijkheid om praktijkonderwijs, met name binnen het domein TOI (Techniek, Ontwerpen en Informatica), verder vorm te geven. Voor studenten
biedt TechValley hoogwaardige en uitdagende opdrachten bij de Noord-Hollandse koploperbedrijven. Paardekooper: ‘De studenten staan in een vroeg stadium al dicht bij het bedrijfsleven. Vroeger liep je af en toe stage en dan moest je in principe je punten halen om je diploma te halen. Nu zijn ze eigenlijk al vanaf het tweede jaar heel actief met bedrijven bezig. Ook aan projecten en aan producten die in de markt gezet worden. Het echte werk dus.’ Het draagt volgens Laan ook bij aan een oplossing voor het tekort aan vakmensen in deze regio: ‘De bedoeling is dat de studenten die in deze omgeving worden opgeleid, hier ook gaan werken en wonen. Inmiddels zijn van deze eerste lichting afstudeerders rond de 20 á 25 studenten in dienst gekomen bij de bedrijven.’

Eerder verschenen in Metaal & Techniek van de Metaalunie.

 

Foto’s Sander van der Torren | www.torren.nl

Betrokken bedrijven:

Andere nieuwsartikelen

Noord-Holland kent een groot aantal innovatieve machinebouwers en toeleveranciers. Wereldwijd behoren deze bedrijven tot de top in hun nichemarkten. Binnen TechValley werken deze koplopers samen op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Door de krachten te bundelen, van elkaar te...
Voor de innovatieve, Noord-Hollandse TechValley bedrijven zijn nieuwe Smart Industry technologieën zoals robotica, cobotica, sensortechniek en AR/VR van groot belang om hun concurrentiepositie te behouden en uit te bouwen. Ook voor mbo- en hbo-studenten en hun docenten is er de...
Dinsdag 10 oktober vond het TechValley Jaarevent weer plaats bij Hogeschool Inholland Alkmaar. Het thema dit jaar? Scoren met sustainability. Na een welkomstwoord door twee bestuursleden van Stichting TechValley, Monique van der Voort (Koninklijke Metaalunie) en Jack Kistemaker (HGG), nam...