Meer verdienen door Smart Industry

Door Sandra Verweij, Parbleu

Smart Industry creëert nieuwe kansen voor de maakindustrie. De meeste maakbedrijven richten zich vooral op de technologische aspecten en (potentiële) efficiencywinst van Smart Industry, en nog nauwelijks op mogelijke nieuwe business- en verdienmodellen.

Geen producten maar waarde
Klanten zijn in de regel niet zozeer op zoek naar producten, maar vooral geïnteresseerd in oplossingen voor hun problemen, invulling van hun behoeften en in manieren om zaken sneller, goedkoper, gemakkelijker of aangenamer voor elkaar te krijgen. Dat is in de maakindustrie niet anders dan in andere markten. Alleen producten en diensten die daadwerkelijk waarde creëren, hebben kans van slagen en bestaansrecht. Diepgaande inzichten in klantprocessen en -behoeften én het (tijdig) kunnen vertalen hiervan in verbeterde of nieuwe producten, diensten, toepassingen en processen, zijn de meest cruciale competenties voor toekomstgerichte maakbedrijven.

Meer waarde creëren door Smart Industry
Smart Industry verandert en vergroot de mogelijkheden voor maakbedrijven om meer, beter en sneller waarde te creëren. Digitalisering en connectiviteit van producten genereert data. Data analytics wordt steeds vaker ingezet om klant-, gebruikers-, product- en machinegedrag te voorspellen. Deze data kan worden gebruikt om bestaande producten te verbeteren en om een nieuw en beter op de klant toegesneden aanbod te ontwikkelen. Daarbij vervagen de grenzen tussen producten en diensten; klanten gaan steeds vaker betalen voor ontzorgende (totaal)oplossingen die toegankelijk, inzichtelijk en bestuurbaar worden gemaakt via slimme applicaties.

Abonnement op een oplossing
Het aanbieden van extra diensten (zoals voorspellend onderhoud aan producten/machines), totaaloplossingen (TCO-modellen) of zelfs producten als een dienst (waarbij de klant betaalt voor performance), kan een substantieel onderdeel gaan vormen van de omzet van een maakbedrijf. Verdienmodellen zoals abonnementen op (totaal)services, pay for uptime, pay per use of pay per approved product/part, zullen we in de maakindustrie steeds vaker gaan zien.

‌Binnen TechValley wordt in de Werkgroep ‘Geld Verdienen met Smart Industry’ al geruime tijd met elkaar van gedachten gewisseld over de kansen en haalbaarheid van dit soort nieuwe verdienmodellen. Een aantal van de deelnemende TechnoSpits-bedrijven experimenteert hier inmiddels al volop mee. Een mooi voorbeeld is het ‘abonnement op brandveiligheid’ van TechnoSpits Pneuman, dat mede vanuit de inzichten uit de Werkgroep tot stand is gekomen: https://pneuman.nl/nl/brandmeldpaneel-online/

Meer weten over de mogelijkheden van Smart Industry voor jouw maakbedrijf? Neem contact op met José Laan (jose.laan@parbleu.nu, 06 834 4321 7) of Sandra Verweij (sandra.verweij@parbleu.nu , 06 834 4321 4), projectleiders TechValley / TechnoSpitsen.

Betrokken partners:
  • Parbleu

Andere nieuwsartikelen

Voor de ruim 50 bij TechValley aangesloten innovatieve, Noord-Hollandse maakbedrijven zijn nieuwe Smart Industry technologieën zoals robotica, sensoriek en Augmented Reality van groot belang om hun concurrentiepositie te behouden en uit te bouwen. Deze bedrijven hebben behoefte aan kennis over...
Machinebouwers uit Noord-Holland werken samen aan innovatieprojecten met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en provincie Noord-Holland. Het subsidieproject TechValley is inmiddels afgerond met zeer mooie resultaten. Het cluster heeft haar bestaansrecht de afgelopen vier jaar zeker...
FME, Koninklijke Metaalunie en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) lanceren de digitale CESI Supply Tool, een instrument dat (circulaire) kansen voor toeleveranciers in de maakindustrie concreet maakt. CESI staat voor Circular Economy (CE) en Smart Industry (SI).