Kijken met andere ogen door gebruik van Vision

In juni 2021 werd de Raak MKB aanvraag ‘Kijken met andere ogen’ van het lectoraat Robotica van Hogeschool Inholland door de subsidieverstrekker SIA gehonoreerd. Deze subsidie werd aangevraagd om meer praktijkgericht innovatief onderzoek te kunnen doen voor de TechValley machinebouwers in Noord Holland. De machinebouwers onderzoeken samen met Inholland studenten de mogelijkheden en toegevoegde waarde van moderne beeldbewerkingstechnieken en beeldbewerkingssoftware (computer vision). Deze toepassingen kunnen leiden tot minder storingen en snellere processen.

Maatwerk

In het afgelopen jaar werd vooral gekeken naar de mogelijkheden van verschillende camera’s die meer kunnen zien dan het menselijk oog. De camerakeuze is sterk afhankelijk van de beoogde toepassing en doelstelling van het onderzoek. Maatwerk is essentieel. De nieuwste modellen en technieken zijn niet altijd beter dan de bestaande. Er bestaat dan ook niet zoiets als de ‘beste’ camera. Er is veel gewerkt aan het vergaren van data en hoe de beelden tot een bruikbaar eindproduct kunnen leiden. De eerste ‘pick&place’ opstellingen (voor het oppakken en verplaatsen van objecten) zijn gerealiseerd. Er wordt geoefend met het aansturen van een cobotarm hoe je deze de gewenste handelingen kan laten uitvoeren.

In het project werken de studenten van Inholland nauw samen met Cock Heemskerk (lector Robotica), diverse docent onderzoekers en de consortiumpartners. De onderzoeken worden deels in het Inholland Innovatielab gedaan en deels bij de aangesloten TechValley-bedrijven zelf. Groot nieuws: in september wordt het nieuwe Inholland Innovatielab geopend waar ook het TechValley Fieldlab in gevestigd wordt.

Er zijn veel interessante onderzoeksopdrachten voor techniek studenten binnen het Kijken met andere ogen project – dus ben jij geïnteresseerd of ken jij iemand die een stage of onderzoeksopdracht zoekt? Klik dan hier

Partners

 • Akerboom Freesia Productie B.V.
 • FME-CWM
 • HGG Profiling Equipment B.V.
 • Holland Mechanics BV
 • JASA Packaging Solutions B.V.
 • Joz B.V.
 • Koninklijke Metaalunie
 • Mechatronics Instruments
 • Parbleu
 • Quest Photonic Devices B.V.
 • Rolan Robotics B.V.
 • Total Productivity B.V.
 • TU Delft
 • Z.T.I. Mechatronics B.V.
Betrokken partners:
 • FME
 • Metaalunie
 • InHolland
 • Parbleu

Andere nieuwsartikelen

Voor de innovatieve, Noord-Hollandse TechValley bedrijven zijn nieuwe Smart Industry technologieën zoals robotica, cobotica, sensortechniek en AR/VR van groot belang om hun concurrentiepositie te behouden en uit te bouwen. Ook voor mbo- en hbo-studenten en hun docenten is er de...
Dinsdag 10 oktober vond het TechValley Jaarevent weer plaats bij Hogeschool Inholland Alkmaar. Het thema dit jaar? Scoren met sustainability. Na een welkomstwoord door twee bestuursleden van Stichting TechValley, Monique van der Voort (Koninklijke Metaalunie) en Jack Kistemaker (HGG), nam...
Op 21 juni verzamelt een groep studenten, docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zich in het Innovatielab van Inholland voor een bijzonder evenement. Studenten Werktuigbouwkunde uit het 3e jaar, die deelnemen de minor Industriële Automatisering, sluiten hun minor af met...