Fieldlab TechValley stap dichterbij

Al een aantal jaar werken innovatieve machinebouwers in Noord-Holland Noord samen op het gebied van de digitalisatie van productieketens (Smart Industry). Met de toezegging van Hogeschool Inholland voor het huisvesten van het Fieldlab TechValley bij Hogeschool Inholland Alkmaar, wordt de samenwerking geïntensiveerd en toekomstbestendig.

Noord-Holland Noord kent een groot aantal innovatieve machinebouwers. Van ontwikkelaars en bouwers van hightech wielbouwmachines, robots voor stalreiniging en machines voor de verwerking van zaden en fruit, tot precisieapparatuur voor bloedanalyse of wetenschappelijke experimenten. Zo’n 35 van deze bedrijven -de TechnoSpitsen- werken samen binnen het project TechValley op het gebied van ‘slimme’ machinebouw. Bij de start van het project was een fysieke leer- en experimenteeromgeving een droom van de betrokken partners (TechnoSpitsen, Koninklijke Metaalunie, FME, Hogeschool Inholland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Parbleu). Een droom die nu werkelijkheid wordt. Binnen het Fieldlab komen onderwijs, onderzoek en ondernemers fysiek samen om producten, processen en diensten toekomstproof te maken. Zo behouden de bedrijven hun koploperspositie, komen studenten in aanraking met bedrijven uit de regio én worden ze met state-of-the-art apparatuur wegwijs gemaakt in de wereld van robotica, vision & sensoring, machineontwerp, machinebouw en data gedreven innovaties.

Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, is trots op deze stap: “Wij doen heel veel projecten met ondernemers en onderwijsinstellingen samen. Het is mooi om te zien dat deze samenwerking zoveel enthousiasme oproept bij de betrokken partijen. Dit enthousiasme heeft ertoe geleid dat bedrijven apparatuur en tijd beschikbaar stellen en Inholland Alkmaar ruimte beschikbaar stelt, zowel fysiek als in de curricula, om binnen het Fieldlab samen te leren en experimenteren”.

Een aantal bestaande technieklabs van Inholland Alkmaar en het Innovatielab van Inholland krijgen ook een plek in het Fieldlab TechValley. Na de zomer wordt gestart met de inrichting van het Fieldlab.

Betrokken partners:
  • FME
  • InHolland
  • Technospitsen
  • Metaalunie
  • Ontwikkelingsbedrijf NHN
  • Parbleu

Andere nieuwsartikelen

Dinsdag 10 oktober vond het TechValley Jaarevent weer plaats bij Hogeschool Inholland Alkmaar. Het thema dit jaar? Scoren met sustainability. Na een welkomstwoord door twee bestuursleden van Stichting TechValley, Monique van der Voort (Koninklijke Metaalunie) en Jack Kistemaker (HGG), nam...
Op 21 juni verzamelt een groep studenten, docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zich in het Innovatielab van Inholland voor een bijzonder evenement. Studenten Werktuigbouwkunde uit het 3e jaar, die deelnemen de minor Industriële Automatisering, sluiten hun minor af met...
Voor de ruim 50 bij TechValley aangesloten innovatieve, Noord-Hollandse maakbedrijven zijn nieuwe Smart Industry technologieën zoals robotica, sensoriek en Augmented Reality van groot belang om hun concurrentiepositie te behouden en uit te bouwen. Deze bedrijven hebben behoefte aan kennis over...