Fieldlab TechValley-NH biedt studenten en bedrijven toegang tot kennis, technologie en innovatie

Project mede mogelijk gemaakte dankzij bijna 4 ton Europese subsidie en 7 ton investering Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland in Alkmaar krijgt een eigen fieldlab waar studenten ervaring kunnen opdoen met de nieuwste vormen van technologie, zoals AR/VR omgeving, realiseren van werkende pick&place opstellingen en het uitvoeren van praktijkonderzoeken. In dit lab is het nieuwe Fieldlab Techvalley-NH gehuisvest. Dit is een samenwerking tussen TechValley, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Hogeschool Inholland. Rolan Robotics, ZTI Smart Machines, JOZ en HGG zijn de eerste vier TechValley-bedrijven wiens onderzoeksvraagstukken concreet in het Fieldlab uitgewerkt zullen worden. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt bijna 400.000 euro bij aan de inrichting van het lab en vanuit Hogeschool Inholland wordt 700.000 euro geïnvesteerd.

Aan projectcoördinatoren José Laan en Sandra Verweij van bureau Parbleu de taak om de samenwerking tussen het onderwijs en het regionale bedrijfsleven te begeleiden en te optimaliseren. “Het Fieldlab Techvalley-NH is een gezamenlijke R&D-locatie waar maakindustrie, onderwijs en onderzoek elkaar kunnen ontmoeten en waar studenten en bedrijven in de praktijk werken aan onderzoek en innovatie. Dat biedt mkb-bedrijven uit de regio toegang tot het netwerk, kennis en faciliteiten dat zij nu vaak missen.”

Focus op smart engineering
In het Fieldlab Techvalley-NH, dat zijn plek krijgt in het Innovatielab van de hogeschool, gaan studenten, lectoren, docent-onderzoekers en ondernemers samenwerken aan innovatieve onderzoeksvraagstukken uit het werkveld. Richard Oerlemans, vestigingsdirecteur van Hogeschool Inholland Alkmaar: “Het is een echte praktijkgerichte leergemeenschap, met de focus op ‘smart engineering’ waar verschillende zaken bij elkaar komen, zoals data-gedreven innovatie, robotica en maintenance & materials. In deze creatieve omgeving kunnen ondernemers en studenten onder begeleiding leren over de nieuwste technieken en deze uitproberen en toepassen.

Mark Helder, directeur van Rolan Robotics en een van de initiatiefnemers van het Fieldlab: “Door de snelle technologische ontwikkelingen zijn leren en opleiden nog meer de verantwoordelijkheid van scholen en ook van de bedrijven samen. Het Fieldlab is hier een prachtig voorbeeld van. Daarbij kan tijdrovend onderzoek worden uitgevoerd door een breed team van studenten, lectoren en docent-onderzoekers met daardoor een grote kans op verrassende oplossingsrichtingen.”

Praktijkonderwijs professioneel vormgeven
Fieldlab Techvalley-NH stelt Hogeschool Inholland in staat om het praktijkonderwijs nog meer vorm te geven en tegelijkertijd de band die er al jaren is met het regionale bedrijfsleven strakker aan te halen. Studenten beschikken over up-to-date faciliteiten en hebben toegang tot een waardevol netwerk van bedrijven en instellingen voornamelijk uit de regio Noord-Holland.
Volgens Richard Oerlemans sluit de realisatie van Fieldlab Techvalley-NH op locatie Alkmaar aan bij een ontwikkeling, waarbij onderwijs ‘van binnen naar buiten’ treedt en de regio ‘van buiten naar binnen’. “Partners en bezoekers van het Fieldlab zullen ervaren hoe de samenwerking van professionals met onderwijs en onderzoek impact heeft op alle betrokkenen. Het Fieldlab TechValley-NH staat daarom symbool voor onze campusvisie en voor de wijze waarop we met elkaar de toekomst vormgeven: hier leiden wij de innovatieve professionals op van morgen.”‌

Andere nieuwsartikelen

Een fietsbrug ontwerpen, op afstand een hijskraan bedienen, een oplossing bedenken hoe bagagemedewerkers op Schiphol gezonder kunnen werken: het zijn allemaal vraagstukken die te maken hebben met technologie. Om jong talent te enthousiasmeren voor techniek en de vele technische bedrijven...
Namens EFRO Programma West Nederland en provincie Noord-Holland stelt TechValley, als erkend Smart Industry Fieldlab, Smart Tech Innovatie Vouchers beschikbaar.
Noord-Holland kent een groot aantal innovatieve machinebouwers en toeleveranciers. Wereldwijd behoren deze bedrijven tot de top in hun nichemarkten. Binnen TechValley werken deze koplopers samen op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Door de krachten te bundelen, van elkaar te...