Bouw van het vernieuwde Innovatielab van Hogeschool Inholland Alkmaar en Fieldlab TechValley-NH gestart

Op de campus van Hogeschool Inholland Alkmaar wordt hard gewerkt. De afgelopen weken is een start gemaakt met de verbouwing van de voormalige Rabobankzaal waar het vernieuwde Inholland Innovatielab met daarin het Fieldlab TechValley-NH gehuisvest wordt.

Het samenvoegen van het Inholland Innovatielab met het Fieldlab TechValley-NH biedt ruimte voor nog intensievere samenwerking tussen het onderwijs – studenten, lectoren en docenten – en het bedrijfsleven. Naast de vier onderzoeksvraagstukken van TechValley-bedrijven Rolan Robotics, ZTI Smart Machines, JOZ en HGG gaan studenten onder andere aan de slag met Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) toepassingen, 3D-printen en lamineren.

Voor TechValley is het fysieke Fieldlab een essentiële bouwsteen. Een gezamenlijke R&D locatie waar je elkaar kunt ontmoeten en waar op praktische wijze gewerkt wordt aan onderzoeks- en innovatieprojecten. Voor de bedrijven een kans om tot verrassende oplossingen te komen door onderzoek uit te laten voeren door teams van studenten, lectoren en docent-onderzoekers. Het nieuwe lab betekend voor Hogeschool Inholland Alkmaar een sterkere band met het regionale bedrijfsleven en ruimte om praktijkonderwijs nog meer vorm te geven. Studenten beschikken over up-to-date faciliteiten, actuele praktijkonderzoeksopdrachten en een waardevol netwerk van relevante bedrijven.

De verbouwing loopt voorspoedig en de oplevering wordt medio mei verwacht, waarna met de inhuizing kan worden begonnen. Samen met Hogeschool Inholland Alkmaar houden we je de komende maanden op de hoogte van de vorderingen van de verbouwing via de Sociale Media kanalen.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt voor bijna 400.000 euro bij aan de inrichting van het Fieldlab TechValley-NH.

Andere nieuwsartikelen

Begin september organiseerde TechValley een tweedaagse uitwisseling naar Nordrhein Westfalen in Duitsland. Dit op uitnodiging van Open Innovation City Bielefeld, dat in het hart van Industry 4.0 opereert. Daar werd uitgebreid kennisgemaakt met de owl maschinenbau en onder andere een...
Op 26 oktober, tijdens het jaarlijkse event van TechValley, werden de resultaten gepresenteerd van vier jaar vruchtbare samenwerking. De verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Voorbeelden hiervan zijn een verwachte totale omzetgroei van 129 miljoen euro en 151 extra banen voor de komende vier jaar.
Het stikstofprobleem in Nederland is groot, heel groot. De onlangs aangekondigde maatregelen zijn met name gericht op het uitkopen van boeren. Iets dat volgens Lise van Dijk, die haar onderzoek naar de stikstofreductie in Salland onlangs heeft afgerond, ook anders...