RR Mechatronics onderzoek

RR Mechatronics B.V. is een internationaal bedrijf met vestigingen in Hoorn en Zwaag. Het richt zich op laboratoriuminstrumenten voor medische analyse. Het ontwikkelt zeer nauwkeurige analytische instrumenten en is de wereldleider op het gebied van geautomatiseerde instrumenten voor erytrocytenbezinking (ESR).

Elk jaar worden tientallen miljoenen ESR-tests uitgevoerd met RR Mechatronics-instrumenten, de enige die volledig voldoen aan de gouden standaard Westergren-methode.

Naast ESR-oplossingen heeft RR Mechatronics een uniek en zeer gespecialiseerd analyseplatform voor rode bloedcellen (RBC) ontwikkeld om de reologie van bloed te evalueren. Het meet onder andere de vervormbaarheid en aggregatie van RBC en wordt gebruikt bij de diagnose en behandeling van malaria, sikkelcelziekte en RBC-membraanaandoeningen. Als aanvulling op hun instrumenten bieden ze verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen, controle- en specifieke reagentia aan.

RR Mechatronics B.V. streeft naar:
• Companionship met artsen, ‘voorspellend onderhoud aan mensen’
• Gezondheid van mensen, meer mensen blijven leven
• Dubbel testen niet meer nodig
• Minder verspilling van tijd en materialen

Werkzaamheden lectoraat DDSS
Om de ambities van RR Mechatronics te realiseren, zijn twee (deel)projecten gestart waar lectoraat DDSS een bijdrage heeft geleverd:
1. Borgen kwaliteitsaspecten van testbuizen
2. Volautomatisch interpreteren/analyseren output bloedbezinkseltesten

Het lectoraat DDSS heeft hiervoor twee dataonderzoeken uitgevoerd, respectievelijk:
1. Testbuizen classificatie
2. Sikkelcel classificatie a.d.h.v. bloedbezinksel gegevens.

Testbuizen classificatie

RR Mechatronics maakt ultramoderne reageerbuisjes die worden gebruikt voor het afnemen van bloedmonsters. Er zijn dus verschillende categorieën reageerbuisjes, afhankelijk van het monster dat is verzameld en de structuur die ze hebben. RR-mechatronica heeft Robots geïnstalleerd die het juiste type regeerbuisjes dienen te herkennen en vervolgens op de juiste categorieplank plaatsen.
De robot heeft hiervoor een ‘deep learning-algoritme’ nodig waarmee het de juiste klasse en het juiste label van de reageerbuis kan identificeren. Er waren echter te weinig ‘images’ om het ‘deep learning’ algoritme te trainen. Bovendien waren de images te klein en van een te lage kwaliteit. De eerste deelopdracht waarmee samen met studenten aan is gewerkt was een Beeldverwerkingsalgoritme te ontwikkelen waarmee meer en betere plaatjes gegenereerd konden worden. De tweede deelopdracht was een Deep learning Model voor een Beeldherkenningsalgoritme te ontwikkelen waarmee de robot de juiste beeldbuisjes kan identificeren.
Mede naar aanleiding van dit onderzoek heeft Maarten Kruithof van ECN een gastcollege beeldherkenning gegeven aan 2e-jaars TI studenten. Onderzoekster Marya Butt heeft hierover een wetenschappelijk artikel geschreven.

Sikkelcel classification

De door RR Mechatronics ontwikkelde Lorrca Maxsis microscoop levert filmpjes van bloedsamples. Een vervolgonderzoek op basis van een datadump met filmpjes van bloed om sikkelcellen in het bloed te kunnen detecteren is door het lectoraat DDSS uitgevoerd . Met behulp van het ontwikkelde ‘deep learning algoritme’’ kan veel prestatie- en efficiëntiewinst behaald worden omdat er per bloedsample tienduizenden afbeeldingen geanalyseerd moeten worden. Een goede diagnose is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, maar met het nieuwe algoritme kan al met 97% nauwkeurigheid de mate van bloedcelvervormingen herkend worden. Onderzoekster Marya Butt heeft ook over de sikkelcel classificatie een wetenschappelijk Artikel geschreven.

Om aan deze doelstellingen bij te dragen zijn zes studenten (Hogeschool Inholland, Hva en WO) aan de slag geweest voor RR Mechatronics.

RR Mechatronics

Zwaag
RR Mechatronics is specialist in het ontwikkelen, produceren en leveren van hoogwaardige instrumenten voor het meten aan bloed.