RAVO onderzoek

RAVO is de grootste ontwikkelaar en producent van compacte middelgrote veegmachines in Europa. De organisatie is opgericht in 1964 in Alkmaar, waar het hoofdkantoor en moderne productiefaciliteit nog steeds zijn gevestigd. De kracht van RAVO ligt in de uitgebreide pionierservaring en de combinatie van solide, bewezen technologie met intelligente innovatie en sterke samenwerking met klanten. Zo draagt het bedrijf met zijn veegmachines bij aan een schoner milieu, verbetering van de volksgezondheid en het welzijn van mensen in stedelijke gebieden.

Werkzaamheden lectoraat DDSS

Data exploratie
RAVO heeft een datadump geleverd in vier verschillende formaten. Op basis van deze dumps heeft het lectoraat DDSS kunnen bepalen met welk format ze het beste kunnen werken.
De data is geschoond van een aantal overbodige variabelen. De variabelen zijn beschreven, er is onderzoek gedaan naar correlaties en de output is meerdere malen besproken met RAVO en er is consensus bereikt over het formaat waarin de data wordt aangeleverd in de toekomst.

De conclusie van de dataexploratie was dat er veel data was, maar veel timestamps hadden een lege waarde. Daarom is door het lectoraat DDSS de data geaggregeerd van milliseconde naar seconde interval.
Er zijn met behulp van de opgeschoonde en bewerkte data twee dataonderzoeken uitgevoerd:

Dataonderzoek energiekosten
Onderzoek naar energieverbruik per kilometer schone straat. Dus de vraagstelling is: op welke momenten wordt veel energie verbruikt en welke veegmachine componenten zijn energievreters? De conclusie was dat sensoren die per component energie meten ontbreken.

Dataonderzoek oliekwaliteit
Onderzoek naar oliekwaliteit van de brandstof in de machine . De conclusie was dat de oliekwaliteit nu niet gemeten kan worden door de veegauto zelf. De data met de oliekwaliteit komt nu van de dealer als de olie wordt ververst. Het plan is om een kastje bouwen om oliekwaliteit meten, en een automatische interface en koppeling met machine data te realiseren.

Door sensoren te ontwikkelen die de juiste data kunnen genereren kan de stap gezet worden naar oliekwaliteit meten in de veegauto, als opstapje naar predictive maintenance. (vervolgstap veldonderzoek)

RAVO

Alkmaar