KenzFigee onderzoek

KenzFigee verzorgt de productie en service van offshore-apparatuur (kranen). Momenteel is men bezig met de ontwikkeling van technologie t.b.v. predictive maintenance platform. Hiermee kan KenzFigee:

• Producten top of range houden om te kunnen concurreren
• Langere levensduur van kranen garanderen
• Servicecapaciteit wereldwijd efficiënter inzetten

Werkzaamheden lectoraat DDSS
Voor de dataexploratie zijn van KenzFigee meerdere datadumps ontvangen. De datadumps zijn gekoppeld. Vanwege het ontbreken van een duidelijke uitkomstvariabele is beschrijvende statistiek gegenereerd. Het gedrag van diverse variabelen in de tijd is beschreven in tijdreeksgrafieken.

Het faalgedrag is uitgelezen en de output is verstuurd aan KenzFigee en doorgesproken.
Omdat voor autonome predictive maintenance nog niet alle data aanwezig is, is een deelproject Condition Based Monitoring (Data verzamelen en besturen op afstand) opgezet.

Onder het motto “If you don’t have wings, create them” wordt een model ontwikkeld waarmee data gecreëerd kan worden en waarmee het Condition Based Monitoring (CBM) model getest kan worden. Een student van Hogeschool Inholland gaat hiermee aan de slag. Condition Based Monitoring (CBM) is een vorm van voorspellend onderhoud waarbij sensoren worden gebruikt om de status van een asset in de loop van de tijd te meten terwijl deze in bedrijf is. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om trends vast te stellen, storingen te voorspellen en de resterende levensduur van een machineonderdeel te berekenen. Bij CBM wordt alleen onderhoud gepleegd als uit de data blijkt dat de prestaties afnemen of een storing waarschijnlijk is. In plaats van op gespecificeerde intervallen zoals bij preventief onderhoud.

KenzFigee

Zaandam
KenzFigee is toonaangevend in het ontwerpen, produceren en onderhouden van hijs- en hefsystemen.