Holland Mechanics robotica onderzoek

Holland Mechanics is een specialist in wielbouwmachines. In de volksmond: spaakmachines. Het bedrijf ontwikkelt een nieuw ‘Technologieplatform’ voor de productie van velgen voor e-bikes en e-motoren. Ze willen daarbij aluminium velgen autonoom produceren. Dit willen ze doen door het productieproces te optimaliseren, o.a. met vision en data.

Project
Computer Vision voor een spaakmachine. Een generiek en (ogenschijnlijk) ‘eenvoudig’ probleem in de categorie localisatie: waar zitten precies de gaten waar een spaak in moet komen? Tot nu toe wordt de plaatsing van de spaken in de spaakmachine gedaan met menselijke arbeid. De machine scant de velg in en draait zelf het juiste gat voor. De korte cyclustijd (<3 seconden per spaak) maakt het handmatig inzetten vooral een geestdodende taak. Tegelijkertijd is het inzetten niet triviaal: de volgorde van het spaken is belangrijk, er zijn veel verschillende spaakpatronen en ook verschillende velgprofielen. In de bestaande machine zit een ‘simpele’ beeldsensor die met doorzicht een ronddraaiende velg kan inlezen, met grote nauwkeurigheid bepalen waar de gaten precies zitten en kan bepalen waar het ventielgat zit, het startpunt voor het automatisch kunnen indexeren van het juiste gat om de spaken volgens het voorgeprogrammeerde verspakingspatroon uit te voeren.

Werkzaamheden lectoraat Robotica
Een Inholland WTB student heeft onder begeleiding van het lectoraat het praktijkonderzoek voor Holland Mechanics uitgevoerd. Het probleem bleek lastiger dan gedacht. In dit geval was er al een soort van ‘simpel’ vision system aanwezig, dat met doorzicht van een externe lichtbron en een lijnscan-camera razendsnel een gatenpatroon kon inlezen. Maar de huidige sensor werkt niet goed bij afwijkende ‘hoge’ velgen en kan niet goed controleren of de spaakgaten niet verstopt zitten. Op gestructureerde wijze heeft de student een vision gebaseerde oplossing ontworpen.

Resultaat
Het belangrijkste resultaat is een compleet concept-ontwerp voor een nieuwe velggat-sensor. Lessen geleerd: een simpel localisatie-vraagstuk bestaat eigenlijk niet. Vraag tijdens de requirements-analyse fase door op alle verborgen kwaliteitscontroles die een ‘simpele’ operator of ‘simpel’ algoritme impliciet of expliciet doet. De kracht van vision: niet voor niets het belangrijkste input-orgaan van mensen.

Lees ook over het DDSS project bij Holland Mechanics.

Holland Mechanics

Purmerend
Holland Mechanics is dé specialist in wielbouwmachines.