Holland Mechanics onderzoek

Holland Mechanics is een specialist in wielbouwmachines. Het ontwikkelt een ‘Technologieplatform’ voor de productie van velgen voor e-bikes en e-motoren. Ze willen daarbij aluminium velgen autonoom produceren. Dit willen ze doen door het productieproces te optimaliseren met vision en data.

Werkzaamheden lectoraat DDSS
Lectoraat DDSS heeft de programmeertaal “R” ingezet om het spanproces te modelleren en de communicatie tussen 2 machines te realiseren.
Holland Mechanics heeft een datadump geleverd van hun spaakmachine. Tijdens de dataexploratie bleek dat de betekenis van de variabelen onduidelijk was. Een inhoudsdeskundige heeft de variabelen gelabeld en toegelicht. Daarna is de aangeleverde dagoutput in CSV format gekoppeld aan de aanwezige data. Vervolgens is de geïntegreerde data geanalyseerd. De output is door het lectoraat DDSS verstuurd naar Holland Mechanics en gepresenteerd.

Naar aanleiding van de presentatie heeft Holland Mechanics besloten de dataset uit te breiden met variabele spaakspanning. Het vervolgonderzoek richt zich nu op de afstemming en optimalisatie tussen de spaakinzetmachine en centreermachine.
Het lectoraat Robotica heeft middels een stage een oplossing gecreëerd om velgen te scannen met camera en ultrasoon afstandsmeetsysteem.

Holland Mechanics

Purmerend
Holland Mechanics is dé specialist in wielbouwmachines.