Werkgroepen

In de TechValley Werkgroepen wordt thematisch en vraaggestuurd kennis verdiept en uitgewisseld aan de hand van concrete innovatieplannen en -projecten van de deelnemende bedrijven. De actuele werkgroepthema’s zijn Data & AI, Smart en Sustainable (re)design & engineering, Robotica & Vision, Smart Global Services en Smart Business & Cooperation.

De Werkgroepen staan open voor directies en medewerkers van alle TechValley bedrijven én aan TechValley verbonden studenten en docenten. De Werkgroepen vinden roulerend plaats bij de deelnemende bedrijven. Elke Werkgroep wordt afgesloten met een rondleiding, waarbij een kijkje in de innovatiekeuken van het gastbedrijf wordt gegeven. De Werkgroepen zijn ook kweekvijvers geworden voor nieuwe innovatie- en samenwerkingsprojecten van de bedrijven én voor vraaggestuurde onderzoeks- en onderwijsthema’s voor onze innovatiepartners Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam.