Smart Farming

TechValley is partner is een aantal projecten rondom technologische innovatie in de agrifood sector, ook wel Smart Farming genoemd. Daarin vertegenwoordigen we de regionale maak- en techbedrijven en leveren we technologische kennis (met name op het gebied van (data driven) mechatronica). Actuele projecten zijn:

Arbeidsarme (peren)boomgaard (samenwerking met Inholland Alkmaar, lectoraat Robotica)

Het telen van appels en peren in een boomgaard is een arbeidsintensief proces. Handelingen als snoeien, dunnen en oogsten vragen om kundige seizoenwerkers, die steeds schaarser en duurder worden. Mechanisatie van oogsthandelingen als spuiten, dunnen, oogsten en snoeien kunnen een substantiële vermindering in de arbeidsbehoefte realiseren. Specifiek snoeien leent zich goed voor robotisering, in combinatie met computer vision en digitale omgevingen om de snoei te plannen, optimaliseren en aan te sturen. Binnen dit project worden praktijktesten uitgevoerd waarmee modellen, snoeialgoritmen en snoeisystemen worden gevalideerd in de perenboomgaard. Het project moet leiden tot behoud en versteviging van de Noord-Hollandse/Nederlandse concurrentiepositie in deze wereldmarkt, vermindering van uitval, verduurzaming van de teelt en het verhogen van de productkwaliteit. Daartoe werken binnen het projectteam kwekers, teelt-experts, machinebouwers, computer vision en robotica experts nauw samen om tot gevalideerde oplossingen te komen.

Greenchain (agrifood consortium Noord-Holland)

De agrifood cluster in de regio staat voor grote uitdagingen waar het gaat om innovatie en verduurzaming. Voor het ontwikkelen van oplossingen steunen zij in toenemende mate op de inzet van data en technologie. Om hierin mee te gaan is naadloze aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt van cruciaal belang. Greenchain NH zet zich in om de krachten in de regio Noord-Holland te bundelen, om zo de innovatiekracht in de agrifoodsector te versterken en het onderwijs en opleidingsaanbod op deze innovaties te laten aansluiten.

Binnen Greenchain zet TechValley in op ‘Innoveren’ en ‘Werken’ (Leven Lang Ontwikkelen). In nauwe samenwerking met het Fieldlab Robotica Zaandam, Talland College Zaandam en Tetrix Techniekopleidingen, worden in het TechValley Skillslab vraaggestuurd kennismodules ontwikkeld op nieuwe technologieën, specifiek voor medewerkers van bedrijven in de agrifood sector. Deze ‘Meet & Greet’ modules kennen drie stappen: basiskennis (in en door Fieldlab Robotica Zaandam), praktijkopstellingen (bij en door Tetrix Techniekopleidingen) en bedrijfstoepassingen (excursies naar regionale (TechValley) bedrijven die de betreffende nieuwe technologie al toepassen).

Daarnaast wordt de kennis en het netwerk van TechValley ingezet voor innovatievraagstukken van regionale bedrijven in agrifood ketens.