Nieuw Technisch Talent (Technasium)

Eén van de doelen die TechValley zich stelt is het enthousiasmeren, aantrekken, ontwikkelen en behouden van technisch talent voor de regio. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!

Naast deelname aan initiatieven als Career Days en Mix & Match, werkt TechValley intensief samen met regionale technasia en vakhavo’s. Centraal binnen het technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Hier werken leerlingen in teamverband projectmatig aan actuele bèta-technische opdrachten uit de praktijk. Binnen het technasium onderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek. Naast technische kennis en vaardigheden zijn dat creativiteit, ondernemendheid, communicatie, zelfsturing, samenwerking en projectmatig werken. Het concept vakhavo (‘beroepsgerichte havo’) is een leerlijn in de havo, die aansluit bij de behoefte van havisten om theorie en praktijk te combineren en de relevantie te zien door kennis in de praktijk toe te passen.

In samenwerking met onze Skillslab partners, biedt TechValley deze leerlingen basiskennis over nieuwe technologieën als robotica, kunstmatige intelligentie en AR & VR. Daarnaast koppelen we onderzoekende leerlingenteams van deze scholen aan concrete bedrijfsopdrachten van TechValley bedrijven.