Fieldlab TechValley

TechValley is een erkend Smart Industry Fieldlab. Dit is een door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend samenwerkingsverband dat een praktijkomgeving vormt waar (industriële) bedrijven onderling en samen met kennisinstellingen experimenteren door gebruik te maken van nieuwe technologieën. Met als doel om procesinnovaties, productinnovaties, dienstinnovaties en/of vernieuwde businessmodellen op te zetten. Provincie Noord-Holland beschikt over vier van deze Smart Industry Fieldlabs, elk met een eigen focusgebied. Dit zijn TechValley in Alkmaar, 3DMakersZone in Haarlem, Bouwlab R&Do in Haarlem en Techport in Velsen-Noord.

De Smart Industry Fieldlabs kenmerken zich door een groot netwerk van bedrijven en kennisinstellingen, specifieke expertise en de (fysieke) infrastructuur om proofs of concepts en demonstrators/prototypes te bouwen en testen en analyses uit te voeren. Fieldlabs hebben een uitgebreide dienstverlening om het mkb te ondersteunen bij (digitale) innovatiestappen.

Fysiek TechValley Fieldlab

TechValley beschikt over een fysiek Fieldlab. Het Fieldlab TechValley vind je in het Innovatielab van Hogeschool Inholland Alkmaar. Het Fieldlab functioneert als een regionaal R&D centrum en ontwikkelplatform voor machinebouwers en is een verlengstuk van het eigen R&D proces. Binnen het Fieldlab wordt op basis van gezamenlijke thema’s en innovatievraagstukken door de bedrijven, studenten, lectoren en docenten samengewerkt aan slimme, machinebouw gerelateerde toepassingen en gebouwd aan een toekomstgericht technologieplatform voor machinebouw. Voor bedrijven een unieke kans om tot verassende oplossingen te komen en voor studenten toegang tot up-to-date faciliteiten, actuele praktijkonderzoeken en een waardevol netwerk van relevante bedrijven.

Het Fieldlab is mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO).

Betrokken partners

Betrokken bedrijven