Menu
Opdracht 4: Onderzoek naar productherkenning
Studierichting (info volgt)

Korte omschrijving van de opdracht
Onderzoek naar productherkenning
Herkennen van een wieltype uit een set van wielen. Productherkenning maakt het mogelijk om een machine in te stellen op het gekozen wiel. De opdracht omvat onderzoek naar detectie en herkenning. Onderzoek naar inleren en weer herkennen van een wiel op basis van beeld. Onderzoek naar geschikte hardware, camera / belichting en software om dit mogelijk te maken.
In uitbreiding op herkenning; onderzoek naar mogelijkheden om metingen te verrichten in een beeld van een wiel, zoals wieldiameter, velghoogte, velgbreedte, naafdiameter, spaakpatroon, spaakafstand, aantal spaken, zodat instellen van een machine automatisch gedaan kan worden.
Uit te voeren bij Inholland. 

Korte beschrijving van de aanleiding voor de opdracht
In dit project wordt technologie ontwikkeld waarmee spaakwielen worden geassembleerd. Men beoogt een technologieplatform te ontwikkelen op basis van Vision en Robotica, wat het mogelijk maakt om dit proces automatisch te laten verlopen. Het is daarbij cruciaal dat elk product betrouwbaar wordt geïdentificeerd, om juiste procesafwikkeling te garanderen. Verder dat elk uniek product traceable wordt, zonder gebruik van “externe markers” zoals QR-code, RF-ID 

‌Contactpersoon
Naam: André Segers / Jasper Wessels
Telefoon: 0299 456200
Mail: asegers@hollandmechanics.com / jwessels@hollandmechanics.com

Abdellah Ezzerari
Programmamanager‌
Edith Helsdingen
Projectondersteuner
José Laan
Projectleider
Sandra Verweij
Projectleider
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
‌Bergerweg 200
‌1817 MN Alkmaar‌
072 519 57 74
info@nhn.nl