Menu

Fieldlabstatus voor TechValley
Op initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Parbleu heeft een consortium van onder andere Koninklijke Metaalunie FME en Hogeschool Inholland / Inholland University of Applied Sciences een businessplan ingediend voor de aanvraag van de fieldlabstatus van #TechValley. Inmiddels is deze formele status verkregen!

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Daarnaast versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Kern(kennis)domein van het #fieldlab is ‘data-driven mechatronica’. Data wordt ingezet als grondstof voor (re)design van slimme machines en voor de ontwikkeling van aanvullende/nieuwe diensten en (totaal)oplossingen, waaronder installatie, training, service & onderhoud (op afstand), nieuwe verdienmodellen, servitization.

Het fieldlab is fysiek gevestigd bij InHolland. Naast het aanvragen en verkrijgen van de formele fiedlabstatus heeft NHN recent een Europese subsidieaanvraag gedaan voor investeringen in het fieldlab. De aanvraag wordt ondersteund door een aantal bedrijven in de maakindustrie.
Walter van Geel
Programmamanager‌
Edith Helsdingen
Projectondersteuner
José Laan
Projectleider
Sandra Verweij
Projectleider
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
‌Bergerweg 200
‌1817 MN Alkmaar‌
072 519 57 74
info@nhn.nl