Fieldlabstatus voor TechValley

Op initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Parbleu heeft een consortium van onder andere Koninklijke Metaalunie FME en Hogeschool Inholland / Inholland University of Applied Sciences een businessplan ingediend voor de aanvraag van de fieldlabstatus van #TechValley. Inmiddels is deze formele status verkregen!

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Daarnaast versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Kern(kennis)domein van het #fieldlab is ‘data-driven mechatronica’. Data wordt ingezet als grondstof voor (re)design van slimme machines en voor de ontwikkeling van aanvullende/nieuwe diensten en (totaal)oplossingen, waaronder installatie, training, service & onderhoud (op afstand), nieuwe verdienmodellen, servitization.

Het fieldlab is fysiek gevestigd bij InHolland. Naast het aanvragen en verkrijgen van de formele fiedlabstatus heeft NHN recent een Europese subsidieaanvraag gedaan voor investeringen in het fieldlab. De aanvraag wordt ondersteund door een aantal bedrijven in de maakindustrie.

Betrokken partners:
  • Parbleu
  • Ontwikkelingsbedrijf NHN
  • FME
  • InHolland

Andere nieuwsartikelen

Zo’n 70 deelnemers waren op 14 oktober tijdens het jaarevent van TechValley getuige van de uitreiking van de officiele Smart Industry Fieldlab plaquette aan TechValley. Theo Henrar, voorzitter van de FME, reikte het symbool uit aan het TechValley projectteam.
‌Hogeschool Inholland in Alkmaar krijgt een eigen fieldlab waar studenten ervaring kunnen opdoen met de nieuwste vormen van technologie, zoals AR/VR omgeving, realiseren van werkende pick&place opstellingen en het uitvoeren van praktijkonderzoeken.
Een interview met Marya Butt, PhD., Onderzoeker Data Driven Smart Society (DDSS), BIG DATA, Computer Vision, Machine Learning bij de faculteit ‘Engineering Design and Computing’ van Inholland.